ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : พระอาจารย์เกตุ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระอาจารย์หยวก
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระอาจารย์ดี (พลสุโพธิ์)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระครูโสภิตคณาภรณ์ (อ่ำ ธัมมทินโน รมศิริ)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๓๒
ชื่อ/ฉายา : พระครูโสภณวนานุรักษ์ (พระมหาสุกิจ สุจิตโต แก่นพรมป.ธ.๓)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
ชื่อ/ฉายา : พระนิกสันต์ ติสสวโร
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๖
ชื่อ/ฉายา : พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญ (เจริญรัมย์ ) ป.ธ.๙
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

>>>>