ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 11พ.ย.62 (อ่าน 332) 06 พ.ย. 62
งานปฏิบัติธรรมประจำปีครั้งที่18 วันที่ 19-28 ม.ค.63 ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ (อ่าน 400) 15 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถศิลาแลง กว้าง 14 เมตร ยาว 30 เมตร (อ่าน 485) 24 ส.ค. 60